فروش پامرانین

از سگ پامرانین بیشتر بدانیم

•زندگى با سگ پامرانین معمولاً پامرانین ها نگهداری از آنها آسان است ، اگرچه بعضی از آنها خوش خوراک هستند. آنها تمایل به چاقی ندارند ، احتمالاً به دلیل ماهیت فعال آنها. ، یک بار یا دو بار در هفته ، با جلسات روزانه در طول فصل ریختن ، نیاز به نظم منظم دارد. بیشتر…

خرید سگ پامرانین

اطلاعات در مورد سگ پامرانین

اطلاعات در مورد سگ پامرانین هواداران و دوستان پامرانین ها گرچه کوچک هستند، اما نیاز به ورزش و تمرین منظم دارند اونا باهوشن اما گاهى وقتا متوجه نیستند که کوچیکن و با سگهاى بزرگ تَر روبرو میشن. •پامرانین در یک نگاه سایز آنها از 1800s بزرگ تره و مورده علاقه ملکه آلمان است اندازه اون…