خرید سگ پامرانین

اطلاعات در مورد سگ پامرانین

اطلاعات در مورد سگ پامرانین هواداران و دوستان پامرانین ها گرچه کوچک هستند، اما نیاز به ورزش و تمرین منظم دارند اونا باهوشن اما گاهى وقتا متوجه نیستند که کوچیکن و با سگهاى بزرگ تَر روبرو میشن. •پامرانین در یک نگاه سایز آنها از 1800s بزرگ تره و مورده علاقه ملکه آلمان است اندازه اون…